Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba V

Figura a prostor. Pro budoucího architekta je lidská figura iniciačním zdrojem proporčních vztahů a měřítka pro vnímání prostoru ve vztahu k objektu. Předmět klade důraz na vystižení proporčních a prostorových vztahů a anatomických vazeb lidské figury.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.