Výtvarná tvorba V

Figura a prostor. Pro budoucího architekta je lidská figura iniciačním zdrojem proporčních vztahů a měřítka pro vnímání prostoru ve vztahu k objektu. Předmět klade důraz na vystižení proporčních a prostorových vztahů a anatomických vazeb lidské figury.

Související předměty

511VT1B Výtvarná tvorba I
511VT2 Výtvarná tvorba II
511VT3 Výtvarná tvorba III
511VT4 Výtvarná tvorba IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.