S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výtvarná tvorba V

Figura a prostor. Pro budoucího architekta je lidská figura iniciačním zdrojem proporčních vztahů a měřítka pro vnímání prostoru ve vztahu k objektu. Předmět klade důraz na vystižení proporčních a prostorových vztahů a anatomických vazeb lidské figury. V rámci předmětu Výtvarná tvorba VI si mohou studenti zvolit buď Fotografie nebo Grafický design.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková