Výtvarná tvorba V

Figura a prostor. Pro budoucího architekta je lidská figura iniciačním zdrojem proporčních vztahů a měřítka pro vnímání prostoru ve vztahu k objektu. Předmět klade důraz na vystižení proporčních a prostorových vztahů a anatomických vazeb lidské figury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková