V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Dějiny architektury IV

da4 - 2019/2020 - aktualizovaný itinerář s odkazy na literaturu pro samostudium

podklady v moodle

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková