Nauka o stavbách IV

Základní občanská infrastruktura – KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT

Předmět se zaměřuje na běžné občanské stavby charakterizované především krátkodobým a dlouhodobým provozem často souvisejícím s trávením volného času nebo soustředěných kolem významné společenské nebo sportovní události. Jedná se vesměs o stavby s prolínajícími se tématy: víceúčelovost, užití specifických konstrukcí, shromažďovací prostory a s nimi spojené otázky hledišť, viditelnosti i akustiky.,

 

DODATEČNÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ KULTURA:

Pondělí 15.4     9 - 12hod

Úterý    16.4.    12 - 15hod.

Matice   pro zkoušku NS iv - KULT, EDU, SPORT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková