Nauka o stavbách IV

Výuka cvičení NS IV probíhá vč. konzultací distančně pouze přes MOODLE, přihlašte se. Konzultace staveb z NS II, NS IV a pro ateliery probíhá emailem, viz můj profil v lidé, Zbyšek Stýblo Pokyny pro cvičení jsou níže.

PRO CVIČENÍ č. 1 - ŠKOLY:

Kolegové 

Pokud nemáte podklady u sebe, nejde teď o vzpomínky, ale podklady na druhou část cvičení,

a nemůžete využít výjimku v KORONAVIRUS na webu FA, která je opravdu jen pro stav nouze,

nemusí to být žádný problém, pošlete mi email na mou fakultní adresu a domluvíme se,

vše nutno před odevzdáváním.

Mohu vám i náhradní podklady poslat,

Abychom postoupili a dohnali těch 60, kteří mají rozpracováno, a těch 8, kteří mají odevzdáno
je zapotřebí:

  1. Aby se mi ozvali na tento email obratem všichni, kdo mají problém s podklady,
    stačí krátký email jméno a mám na fakultě, mám na koleji apod. BEZ PŘÍLOH.

Pokračování pro ostatní:

  1. Obdobně se ni ozvěte na tuto adresu ti, kdo už absolvovali v minulých letech a měli zápočet, uznání bude platit i pro kulturu a sport,
    Opět stačí jméno a akademický rok, dohledám si v KOSU.
  2. Ostatní pracujte konzultace probíhají na MOODLE pomocí komentářů, případně emailem, ale přílohy opět pouze přes MOODLE.

Věřím, že komplikovanou situaci zvládneme

s přáním úspěchu Zbyšek Stýblo.

Základní občanská infrastruktura – KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT

Předmět se zaměřuje na běžné občanské stavby charakterizované především krátkodobým a dlouhodobým provozem často souvisejícím s trávením volného času nebo soustředěných kolem významné společenské nebo sportovní události. Jedná se vesměs o stavby s prolínajícími se tématy: víceúčelovost, užití specifických konstrukcí, shromažďovací prostory a s nimi spojené otázky hledišť, viditelnosti i akustiky.

 

Matice   pro zkoušku NS iv - KULT, EDU, SPORT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková