Nauka o stavbách IV

Doktorandi

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ

SOUKENKA VLADIMÍR, prof. Akad. arch.

Základní občanská infrastruktura – KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT

Předmět se zaměřuje na běžné občanské stavby charakterizované především krátkodobým a dlouhodobým provozem často souvisejícím s trávením volného času nebo soustředěných kolem významné společenské nebo sportovní události. Jedná se vesměs o stavby s prolínajícími se tématy: víceúčelovost, užití specifických konstrukcí, shromažďovací prostory a s nimi spojené otázky hledišť, viditelnosti i akustiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková