Základní občanská infrastruktura – KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT

Předmět se zaměřuje na běžné občanské stavby charakterizované především krátkodobým a dlouhodobým provozem často souvisejícím s trávením volného času nebo soustředěných kolem významné společenské nebo sportovní události. Jedná se vesměs o stavby s prolínajícími se tématy: víceúčelovost, užití specifických konstrukcí, shromažďovací prostory a s nimi spojené otázky hledišť, viditelnosti i akustiky.

 

Související předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
518NS2A, 518NS2K Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS6N Nauka o stavbách VI
518NS7 Nauka o stavbách VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.