Nauka o přírodě a rostlinách I

Základy botaniky. Předmět objasňuje, vysvětluje a cílí na znalost studentů stran základní cytologické, morfologické a anatomické stavby rostlinného těla, dále na znalost s tříděním rostlin do systematických jednotek, mezinárodně platná pravidla pojmenování, kterými se řídí jak plané, tak kulturní rostliny, a znalost přehledu současné klasifikace rostlin. Jednotlivé příklady krajinářsky významných rostlin jsou prakticky demonstrovány vč. jejich diakritických znaků.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.