Nauka o přírodě a rostlinách III

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Aplikovaná meteorologie a klimatologie. Předmět vysvětluje složení atmosféry, vznik, úlohu a destrukci ozonu v atmosféře, oběh tepla a tepelný režim atmosféry, koloběh vody včetně její interakce se zemským povrchem, všeobecnou cirkulaci atmosféry. Bude kladen velký důraz na radiační bilanci povrchů a toky tepla v prostředí. Předmět se také zabývá studiem základních procesů kolísání a změny klimatu včetně adaptací ekosystémů. Umožní pochopit problematiku adaptací, snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti ekosystémů vůči dopadům změny klimatu a možnosti zmírnění jejich účinků (mitigace). Budou analyzovány: vlivy urbanismu na změny ekosystému, příčiny vzniku městských tepelných ostrovů; zmírnění dopadů oteplování pomocí urbanistických řešení a další strategie pro zmírnění tepelného ostrova města. Během praktických cvičení se studenti naučí analyzovat meteorologická data v souvislostech s utvářením intravilánu a extravilánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.