Nauka o přírodě a rostlinách IV

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Základy fytocenologie. Předmět je zaměřen na základní teoretický přehled a praktické znalosti o rostlinných společenstvech včetně pracovních postupů užívaných při monitorování vegetace s důrazem na zaměření studijního programu. Seznamuje studenty s ekologickými nároky rostlin vč. jejich životních forem, specifiky analýzy rostlinných společenstev vč. biotopů-habitatů s ohledem na požadavky NATURA2000 a jejich dominantní a diagnostické druhy. Zabývá se přehledově hlavními metodami pro rozlišení rostlinných společenstev volné krajiny, managementovými zásahy v biotopech s ohledem na jejich sukcesi. Studenti musí také obhájit vlastní projekt zaměřený na vegetační hodnocení vybraného přirozeného nebo polopřirozeného stanoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.