Nauka o přírodě a rostlinách VI

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Výživa a ochrana rostlin. Význam jednotlivých faktorů pro růst rostlin, vymezení vztahu mezi půdou, rostlinou a hnojivem. Rozdíly mezi prvky a živinami. Složení rostlin. Vliv půdních vlastností na mobilizaci a imobilizaci živin v půdě. Schopnost půdy vázat a uvolňovat živiny. Způsoby příjmu živin rostlinami, význam kořenů pro rostliny, ustalování rovnováh mezi pevnou a kapalnou půdní fází. Rozdělení živin, jejich potřeba rostlinami. Význam makroživin a mikroživin pro růst rostlin, základní visuální projevy nedostatků živin v rostlinách. Organická a minerální hnojiva, jejich rozdělení a složení. Význam organických hnojiv při péči o půdní úrodnost, Komposty. Způsoby aplikace organických a minerálních hnojiv. Nároky okrasných dřevin na živiny, význam půdních vlastností a stanoviště při pěstování okrasných dřevin.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.