S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Územní plánování II

Analýzy území

Příprava podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území včetně získávání a interpretace existujících dat o území, preventivního hodnocení krajinného rázu a zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Kombinace přednášek a vlastní práce ve skupinách v konkrétním území.

Důraz je kladen na vlastní kritickou interpretaci získaných dat, schopnost formulovat závěry jako problémy, hodnoty a úkoly pro územní plánování s ohledem nejen na stávající stav, ale zejména s ohledem na předpokládané trendy ve společnosti, životním stylu či ekonomice.

Cílem je vytvořit takové analýzy, aby na jejich podkladě mohl být vytvořen návrh, který představuje strategii pro budoucnost, nikoli jen řešení zřejmých problémů současnosti a minulosti. Návrhem pro řešené území je možno pokračovat v předmětu UP III. Při současném zapsání s CAD V – GIS je možno zpracovávat v obou předmětech totéž území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková