Odborný jazyk I

Základní odborná terminologie oblasti navrhování: Povinný předmět Odborný jazyk OJ1D je jednosemestrální kurz, jehož studium Kabinet poskytuje v angličtině. Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné složení zkoušky z obecného jazyka, tzv. JAZYK-ZKOUŠKA, ke které se student zapisuje do KOS a ke které se předtím připravuje v přípravných kurzech CŽV (viz kapitola CŽV), lze studovat i více jazyků.

Studenti programu Design, kteří si zvolí francouzštinu nebo němčinu, se zapíší do příslušného kurzu OJ I pro program Architektura a urbanismus. Uvědomí o tom vyučujícího, který zařadí do výuky OJ1B m.j. materiály pro Design. Kurz ve variantách OJ1D i OJ1B je ukončen zápočtem a zkouškou.*) Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné složení povinné zkoušky JZK (JAZYK ZKOUŠKA).

Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií oboru Design a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj designérský návrh, vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, předměty a nástroje, interiéry, principy designu, ergonomie, historie designu, současný design.

Část výuky je věnována samostatným prezentacím, během nichž studenti prezentují svůj vlastní designérský návrh vypracovaný na fakultě.

Související předměty

526OJ2B Odborný jazyk II
526OJ3B Odborný jazyk III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.