Odborný jazyk II

Odborná terminologie oblasti dějin architektury a designu. Pro studenty programu Design Kabinet nabízí kurzy odborného jazyka OJ II společné se studenty programu Architektura a urbanismus. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém, francouzském nebo německém. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ II stejný jazyk, ve kterém student absolvoval základní kurz OJ I, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků kurzu. Kurz seznamuje s odbornou terminologií programu Design. Tematicky je zaměřen na historii architektury, designu a umělecké styly. Součástí výuky jsou i exkurze s důrazem na samostatný mluvený projev studentů. Část kurzu je věnována vlastním prezentacím studentů a exkurzím.

Související předměty

526OJ1D Odborný jazyk I
526OJ3B Odborný jazyk III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.