Odborný jazyk III

Příprava na studium v zahraničí. Pro studenty programu Design Kabinet nabízí kurzy odborného jazyka OJ III společné se studenty programu Architektura a urbanismus. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém (vyučují převážně rodilí mluvčí), francouzském, nebo německém. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ III stejný jazyk, ve kterém student absolvoval předchozí kurzy odborného jazyka, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků kurzu. Povinně volitelný předmět OJ III je jednosemestrální kurz. Cílem výuky je poskytovat studentům rozšiřující odbornou terminologii studovaných oborů a nadále rozvíjet schopnost ústní i písemné prezentace zadaného tématu, především vlastního portfolia. Kurz je primárně zaměřen na přípravu ke studijnímu pobytu v zahraničí. Mimo jiné slouží k udržování jazykových znalostí a dovedností na pokročilé úrovni.

Související předměty

526OJ1D Odborný jazyk I
526OJ2B Odborný jazyk II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.