Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Materiály a technologie V

Předmět seznámí studenty se základními skupinami technických materiálů, jejich vlastnostmi, zpracováním a využitím architekty v oblastech dopravy, staveb a dalších odvětvích průmyslového designu. Předmět budou vyučovat odborníci z ÚMI FS ČVUT a přizvaní odborníci z praxe. V rámci cvičení budou studenti seznámeni se způsobem volby materiálů a hodnocením jejich vlastností.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.