S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Materiály a technologie V

Předmět seznámí studenty se základními skupinami technických materiálů, jejich vlastnostmi, zpracováním a využitím architekty v oblastech dopravy, staveb a dalších odvětvích průmyslového designu. Předmět budou vyučovat odborníci z ÚMI FS ČVUT a přizvaní odborníci z praxe. V rámci cvičení budou studenti seznámeni se způsobem volby materiálů a hodnocením jejich vlastností.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková