Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Materiály a technologie I

Rozdělení technických materiálů, jejich vnitřní stavba, druhy fází v kovech a slitinách, alotropické a polymorfní přeměny, rovnovážné diagramy, plastická deformace a rekrystalizace. Základní mechanické vlastnosti slitiny železa, fázové přeměny v železe a jeho slitinách, tepelné a chemicko-tepelné zpracování slitin železa, přehled
ocelí a litin. Vybrané neželezné kovy, jejich slitiny a jejich zpracování. Makromolekulární látky, jejich rozdělení podle tvaru řetězců. Vlastnosti plastů pro použití v praxi, zkoušky mechanických, fyzikálních a chemických vlastností. Kompozity a jejich členění. Materiály pro matrice kompozitů, zpevňující části v kompozitech, technický uhlíkový materiál pro kompozity, supermateriály pro technickou praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.