Materiály a technologie IV

Význam a cíl povrchových úprav. Způsoby protikorozní ochrany ve strojírenství. Předúpravy a čištění povrchů. Povlaky z nátěrových hmot a plastů. Kovové povlaky a vrstvy – galvanotechnika, žárové pokovení. Konverzní povlaky a vrstvy – eloxování, chromátování, fosfátování. Smaltování, organické nátěry. Ekologické aspekty povrchových úprav. Povrchové úpravy a design. Základní techno. zpracování plastů – vstřikování, vytlačování, vyfukování a tvarování. Základy technologických procesů výroby a zpracování kompozitních materiálů. Zásady konstrukce výrobků z plastů a kompozitních materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.