Materiály a technologie II

Technologie zpracování kovových materiálů. Výhody a oblasti použití odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Technologické vlastnosti kovových materiálů – slévatelnost, tvářitelnost, svařitelnost, obrobitelnost. Základní postupy výroby odlitků. Způsoby výroby slévárenských forem. Speciální postupy výroby odlitků. Základní a speciální postupy objemového a plošného tváření, svařování a tepelného dělení. Zásady konstrukce odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Základy technologického procesu obrábění materiálu, rozdělení technologických metod obrábění, vazba na základní principy výběru materiálu. Základní technologie obrábění. Základní specifické metody netřískového obrábění. Specifické metody dělení materiálu – paprskové metody. Dělení materiálu laserem, plazmou a vysokotlakým vodním paprskem.

Předmět materiály a technologie III jsou vyučovány Ústavem stavitelství I.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.