Publikace

"Panský dům" v Týnci nad Labem. Dějiny vzestupů a úpadků jednoho domu

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Ing. arch. Magdaléna Biedermanová, Mgr. Marián Matys

Mezioborová případová studie maloměstského domu čp. 2. využívá komparace výsledků archivního studia, stavebních dějin domu jako artefaktu metodou stavebněhistorického průzkumu a restaurátorského průzkumu výmalby a omezeného výzkumu archeologického. Cílem bylo na modelovém příkladu ukázat na možnosti výpovědi stavby samé, zvláště jak v ní rozpoznat charakter a ducha doby, ambicí a reality majitelů. Nejde primárně o "velké" dějiny, ale o studium stop života, který byl v interakci se stavebním rámcem, který jej obklopoval. Přesto se obecné dějiny těchto mikrodějin v některých okamžicích dotýkaly a na stavební podobu vliv měly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten