S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Studie úprav sídliště Spořilov – pilotní projekt výzkumného projektu Sídliště, jak dál?

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Šárka Jahodová

Představení výsledků pilotního výzkumného projektu pro konkrétní lokalitu sídliště Spořilov v Jilemnici. Představuje praktickou aplikaci metodiky vyvinuté v rámci výzkumného projektu „Sídliště, jak dál?“, který se soustředí na obytné kvality vystavěného prostředí a hledá dlouhodobou vizi pro česká sídliště. Inovace projektu dlí v jeho dvouvrstvému přístupu, vytvářejícím koncepční rámec založený na prostorové organizaci území, který následně umožňuje postupovat pomocí jednotlivých, jemných zásahů, pracujících převážně s organizací parteru a drobných dostaveb, které ale díky svému strategickému zaměření a synergickému efektu pomáhají redefinovat celkovou čitelnost a obytnost prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten