Publikace

Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten