S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Publikace představuje zahraniční konverze průmyslové architektury, mapované v rámci tříletého grantu Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití pro studenty doktorského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze SGS12/202/OHK1/3T/15. Elektronická publikace poskytuje přehled o jednotlivých projektech formou stručných medailonů, doplněných fotografiemi a odkazy na další informační zdroje. Konverze jsou přehledně tříděny do tematicky spřízněných skupin, vypovídají o podstatných jevech spojených s novým využitím průmyslového dědictví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten