S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Digital Physicality - Proceedings of the 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, Prague, Czech Republic, September 12-14, 2012, Volume 1

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Hulín, prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten