Publikace

Publikace představuje různorodé pohledy na proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé kapitoly reflektují tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Publikace se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten