Publikace

Přednáškový cyklus zaměřený na bytovou výstavbu v Evropě. Cíle bylo představit studentům a odborné i laciké veřejnosti architekty z různýh evropských zemí, kteří se intenzivně zabývají navrhováním obytných souborů a soudobou bytovou výstavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten