S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Přednáškový cyklus zaměřený na bytovou výstavbu v Evropě. Cíle bylo představit studentům a odborné i laciké veřejnosti architekty z různýh evropských zemí, kteří se intenzivně zabývají navrhováním obytných souborů a soudobou bytovou výstavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten