S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Přednáškový cyklus EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA, který reflektuje předkládaná publikace, pokračuje v dobré tradici přednáškových cyklů na Fakultě architektury ČVUT. Jeho smyslem bylo představit různé přístupy k problematice udržitelného stavění a podnítit debatu, která se na Fakultě architektury ČVUT v průběhu posledních let velmi pozvolna rozvíjí. A protože jak říká jeden z přednášejících Thomas Herzog "tento způsob navrhování není otázkou stylu. Musí být založen na znalostech!" , přizvali jsme k účasti na tomto cyklu osm architektů a inženýrů z různých evropských zemí, pro které je toto téma srdeční záležitostí. Naše pozvání přijali Haiko Meijer (Onix), Bill Dunster (ZEDfactory), Douglas Mulhall (Erasmus University Rotterdam), Stefanie Reuss (Transsolar), Günter Löhnert (solidar), Césare Peeren (2012Architecten), Per Monsen (Gasa) a Thomas Herzog (Herzog und Partner).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten