Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Článek představuje Metodiku uplatňování principu univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě, která vznikla jako součást projektu "Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v ivestiční podpoře bydlení" v rámci aplikovaného výzkumu. Projekt byl zadán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím TAČR a byl řešen v letech 2019-2021 výzkumným týmen na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Metodika obsahově navazuje, reviduje a rozvíjí současné požadavky na bezbariérové užívání staveb v oblasti bydlení na úrovni bytových domůa jednotlivých bytů s akcentem na navrhování bytů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména přináší rozdělení na několik kategorií přístupnosti dle příkladů různých zahraničních modelů a definuje jednotlivé standardy včetně doporučení a návodových řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.