Publikace

Bydlení, historie, architektura, vybrané problémy, středověk, renesance, 19. a 20. století, funkcionalismus, moderní architektura. Kapitoly z dějin bydlení: V kameni nebo ve dřevě?; Světnice jako srdce středoevropského domu; Špičky tepelné techniky středověku; Aby bylo stále vidět... Cesty denního světla do nitra domu; Bydlení a vyhlídka: idea optické dominance na prahu novověku; Bydlení v nájemném domě v 19. století a co o něm prozrazují stavební plány; Dělnické domky jako téma architektury 19. století; V objetí techniky; Byt a dům v rukách (sociálních) inženýrů; Co zbylo z minimální kuchyně?; Le Corbusier versus Adolf Loos: psychologická typologie a architektura moderní doby; Prokletý panelák; Domov, bydlení a architektura v době velmi pozdní moderny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten