S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bydlení, historie, architektura, vybrané problémy, středověk, renesance, 19. a 20. století, funkcionalismus, moderní architektura. Kapitoly z dějin bydlení: V kameni nebo ve dřevě?; Světnice jako srdce středoevropského domu; Špičky tepelné techniky středověku; Aby bylo stále vidět... Cesty denního světla do nitra domu; Bydlení a vyhlídka: idea optické dominance na prahu novověku; Bydlení v nájemném domě v 19. století a co o něm prozrazují stavební plány; Dělnické domky jako téma architektury 19. století; V objetí techniky; Byt a dům v rukách (sociálních) inženýrů; Co zbylo z minimální kuchyně?; Le Corbusier versus Adolf Loos: psychologická typologie a architektura moderní doby; Prokletý panelák; Domov, bydlení a architektura v době velmi pozdní moderny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten