Výzkumné projekty

Experimentální výzkum v architektonické praxi II.

Hlavní řešitel

Seho, H.

Řešitelský tým

Seho Hana, doc. Ing. arch.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.