Výzkumné projekty

Experimentální výzkum v architektonické praxi II.

Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š.
Rok
2018
Anotace
Lze se naučit architektuře bez přímé zkušenosti? V posledních letech roste pozornost a zájem věnovaný tzv. design-build projektům na školách architektury, jejichž metodika umožňuje přiblížit studentům realitu architektonické praxe jinak, než pouze zprostředkovaně. Studenti mají příležitost vytvořit návrh pro konkrétní situaci reálného zadání a ověřit si jeho platnost jak zpracováním prováděcího projektu, tak hlavně vlastnoruční realizací tohoto návrhu. Fakulta architektury ČVUT již v minulosti úspěšně realizovala několik design-build projektů a tématu výukové metodiky tohoto typu se dlouhodobě věnuje i v rámci výzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.