Výzkumné projekty

Architektura a ekologie

Autoři
Čeněk, M.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 84-95. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Anotace
Dnes již s jistotou víme, že lidská činnost má negativní vliv na stav životního prostředí. Stavby na této situaci velmi významně participují. Je proto nezbytná změna přístupu k jejich navrhování. Architekti musí být schopni pochopit, a především řádně využívat všechny aspekty a možnosti udržitelného navrhování, včetně špičkových technologií, a to tak, aby je dokázali skutečně zapojit již do konceptu stavby. A právě inovativní využití integrované fotovoltaiky, tzv. Building-integrated Photovoltaics (BIPV), může být jednou z cest, kterou se lze vydat, zejména v kontextu městského prostředí. Použití těchto systémů ale musí být součástí integrálního procesu navrhování, který je základem kvalitní udržitelné architektury. Je třeba si stále připomínat, že nezbytným základem musí být zodpovědný přístup a střídmost, ale také tlak na celkovou změnu chování společnosti, jehož je architektura prostřednictvím realizovaných staveb odrazem. Cílem tohoto článku bylo prezentovat teoretická východiska, možnosti i úskalí práce s pokročilými fotovoltaickými systémy s důrazem na možnosti jejich použití zejména v městském kontextu.
Autoři
Kripnerová, K. ed. - Čeněk, M. ed., - Hlaváček, D. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-12-11. Praha: CTU FA. Department of Architectural Design II, 2018. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 70-76. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Anotace
Udržitelnost a udržitelná architektura je založena na třech pilířích: ekologickém, ekonomickém a sociálním. Třetí je zcela zásadní: Pokud v projektu nefunguje sociální pilíř, je jen obtížné tento deficit dorovnat. Pro svou neměřitelnost a těžkou uchopitelnost je však často opomíjen. Co to tedy sociální pilíř je? Některých skutečností si všímáme, až když je ztrácíme: Podívejme se podobnou optikou i na sociální pilíř a hledejme případy, kdy nefunguje. Příkladem je sociální vyloučení neboli stav, kdy někteří členové společnosti jsou z ní vyřazováni, a extrémem je bezdomovectví. Může architekt přispět k prevenci bezdomovectví nebo k jeho řešení? A jakým způsobem? Článek hledá na tuto obtížnou otázku odpovědi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.