Výzkumné projekty

Proměny hodnoty architektonického díla v čase

Hlavní řešitel

Dulla, M.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.