Výzkumné projekty

Proměny hodnoty architektonického díla v čase

Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
In: Villa Tugendhat Zahrada. Brno: Muzeum města Brna, 2017. p. 1-172. ISBN 978-80-86549-67-5.
Rok
2017
Související lidé
Anotace
Tématem studie je architektonická kompozice vnitřního a vnějšího prostoru Vily Tugendhat v Brně, významného díla moderní architektury (Ludwig Mies van der Rohe, 1929) a intepretace vztahu domu, zahrady a krajinného rámce jako jednoho prostorového kontinua.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 6-9. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Úvodní slovo k publikaci Proměny hodnoty architektonického díla v čase.
Autoři
Rýpar, V.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 64-85. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Zabývat se proměnou hodnoty venkova jako architektonického díla se může z mnoha důvodů jevit jako provokace – a jedná se o názor oprávněný. Samotný pojem venkov, přestože bývá široce užíván, nemá jasný obsah a v krajních případech dokonce bývá chápán i jako bezobsažný. Přesto se k němu jako k architektonickému objektu vztáhnout můžeme. Ačkoli je výtvorem bez jasného konceptu, výtvorem, který nelze jednoznačně datovat a jehož adaptace probíhají již od nepaměti, má své uživatele, má své stavebníky i architekty a je zcela nepochybně i hmotné povahy.
Autoři
Veřtátová, E.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 58-63. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
v roce 2002 byla položen základní kámen Kostela Svatého Ducha ve Starém Městě. Návrh konceptu kostela, který vytvořil slovinský architekt Ivo Goropevsek, se stal centrálním motivem dotazníkového šetření mezi uživateli.
Autoři
Tichá, J.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 52-57. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Text byl vyprovokován osudem Paláce Euro v Praze na Můstku, jedné z nejzajímavějších a nejvýše oceňovaných novostaveb, které vznikly v centru Prahy po roce 1989. Kancelářská a obchodní budova stojí na trojúhelníkové parcele, která uzavírá frontu budov na dolním konci Václavského náměstí a zároveň vymezuje průchod úzkou „myší dírou” směrem na Národní třídu.
Autoři
Boudová, P.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 44-51. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Přirozenou dominantou malebného pražského ostrůvku Kampa jsou na břehu Vltavy stojící Sovovy mlýny. Turisty velmi oblíbený a často vyhledávaný cíl je dnes světoznámé muzeum a domov sbírek Jana a Medy Mládkových. Jeho otevření ovšem provázely dramatické události. V roce 2002, tedy nedlouho po dokončení stavebních úprav, totiž přišla velká voda. A mohlo se začít s opravami znovu. To ovšem nebylo zdaleka jediné drama provázející znovuoživení Sovových mlýnů; pražskou uměleckou obec tenkrát rozdělil hlavně vleklý spor o skleněnou nástavbu.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 19-31. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Od počátku 20. století se staly prioritní hodnotou informace a rychlé spojení se světem začalo být nezbytností. První telefonní hovor v Čechách se uskutečnil roku 1881, a do roku 1890 byla Praha napojena na mezinárodní linku Vídeň–Berlín. Po privátních průkopnících přebral správu a budování komunikační infrastruktury stát, a zřídil pro tento účel c. a k. Poštovní úřad. Roku 1918, kdy jeho monopol převzalo československé Ministerstvo pošt a telegrafů, měla Praha už přes 8 000 telefonních přípojek. Telefon pomalu přestával být luxusem, a vstoupil do běžného života, podobně jako do tváře města. Vedení telegrafních drátů se stalo příznakem pokroku a světovosti a mezi věžemi pražských chrámů vyrostla nová dominanta – robustní anténní věžice meziměstské a mezinárodní telegrafní a telefonní ústředny na vrchu Žižkova
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 10-17. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Diskuze o poválečné architektuře v českém prostředí pravidelně oživují hrozby demolic, které se jednou za čas zničehonic objeví v médiích. Uprostřed léta roku 2015 se pozornost stočila k souboru budov při ústí Vinohradské ulice, známému pod souhrnným názvem Transgas,1 jenž by měl ustoupit stavbě nového administrativního centra.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 32-43. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Související lidé
Anotace
Jen málo staveb vstoupilo do života tolika lidem jako Stadion Strahov. Nestalo se tomu díky jeho architektonickým kvalitám, známými jmény jeho tvůrců ani výjimečností místa. Hlavním důvodem byl účel, pro který byl postaven – všesokolské slety. V roce 2016 uběhlo přesně devadesát let od VIII. všesokolského sletu, který se jako první konal právě na místě dnešního stadionu. Období největší slávy má však již za sebou a jeho budoucnost je stále nejistá.
Autoři
Vicherková, V. - Veřtátová, E. - Tichá, J. - Rýpar, V. - Mergerová, K. - Boudová, P., - Pavel, M.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Anotace
Publikace představuje různorodé pohledy na proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé kapitoly reflektují tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Publikace se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Dějiny a současnost. 2018, 40(2), 26-27. ISSN 0418-5129.
Rok
2018
Související lidé
Anotace
Článek se zabývá problematikou hodnocení a možností památkové ochrany poválečné architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.