Zprávy

Zelená džungle i větrná elektrárna. Studenti navrhli nové využití Strahovského stadionu

10 studentských týmů z pěti evropských škol architektury pracovalo na ideových vizích rozvoje pro území strahovského kopce. Workshop The Future of Strahov Hill se konal v dubnu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Projekty mají nastartovat diskuzi nad zadáním plánované architektonické soutěže na budoucí podobu tohoto největšího stadionu na světě.

Ze strany veřejnosti ani politických reprezentací dlouhodobě nepanuje na využití strahovského území jasná shoda. Přesto lze v posledních letech zaznamenat odklon od tendencí území zastavět kancelářskou nebo rezidenční výstavbou, a naopak snaha o využití prostoru jako místa k odpočinku, volnočasovým aktivitám a kulturnímu vyžití obyvatel Prahy.

Studenti dostali od vedení města a svých pedagogů volné zadání, nebyli limitováni zavedenými představami ani tuzemskými pohledy a mohli naplno objevovat možnosti potenciálu místa. Všechny projekty nabízí víceúčelové využití areálu, soustřeďují se na sport, kulturu a vzdělávání. Řeší i téma dopravní obslužnosti a lepší propojení stadionu se zbytkem města. Návrhy prezentují studentské bydlení, sídlo univerzity, sportoviště a prostor pro kulturu až po odvážné vize městské větrné elektrárny nebo kotviště vzducholodí dovážejících do hlavního města zboží, které je následně expedováno pomocí dronů.

Projekt THE ROOTS OF STRAHOV se zaměřil na významnou vlastnost stadionu, jeho prostorovou izolovanost od okolí. Studenti se rozhodli propojit lokalitu se zbytkem města, aby byl Strahov snadněji dostupný a území mělo potenciál růstu. Věnují se všem druhům dopravy a okolnímu prostředí, kterým cesty procházejí.

Strahov jako inspiraci pro chytré využití energie představuje projekt WIND OF CHANGE. Studenti využili klimatické podmínky, výrazný vítr, který na Strahově zažili. Ten jako zdroj energie přetvořil plochu na místě současného Rošického stadionu v krajinný park s větrnými turbínami. Přestavba stávajících studentských kolejí směřuje k vytvoření čtvrti s nulovou spotřebou energie

Radikální návrh LET’S GROW STRAHOV nechává prostor přírodě a vybízí ji k pohlcení stadionu a okolí. Tým navrhl, aby se místo nechalo určitý čas ladem, obnovil se jeho původní charakter a lidé tam byli přizváni zpět teprve po návratu vegetace. Ale jen do pečlivě vymezených míst odpočinku, přírodních hřišť nebo divokého kempování.

Mezinárodního workshopu se zúčastnilo 18 studentů z ateliéru Klokočka a ateliéru Rehwaldt FA ČVUT a 60 studentů ze zahraničních škol architektury Technických univerzit v Delfu, Krakově a Drážďanech a ENSA ve Štrasburku. Práci na návrzích předcházely úvodní prezentace a obhlídka území. Vystoupil náměstek pražského primátora zodpovědný za územní rozvoj Petr Hlaváček, Jaromír Hainc a Amáta Wenzelová z Institutu plánování a rozvoje a historik architektury Miroslav Pavel z Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT.

Závěrečná prezentace se konala v Centru architektury a městského plánování za účasti představitelů Magistrátu hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje, městské části Prahy 6 a zástupců místních spolků. „Bylo nesmírně zajímavé sledovat, jak vznikají koncepty nezatížené lokálními pohledy a zvyklostmi. Všichni studenti budou na projektech dále pokračovat na svých domovských univerzitách. Jejich projekty mohou inspirovat politiky i odbornou veřejnost,“ říká Jana Zdráhalová z Ústavu urbanismu FA ČVUT.

RE_CYCLE_MATERIAL_STRAHOV

Marija Beloglazova – Sophie Niederkrüger – Emilia Groß – Zofia Frączek – Daniel Targosz – Nouhaila Belmajdoub – Vendula Hladoniková – Veronika Pokorná

Návrh představuje využití strahovského stadionu jako centra recyklace. Je to místo určené pro řemeslníky, turisty, dělníky nebo studenty. Návrh využívá možnost oddělit provoz tribun od vnitřního prostoru cvičiště. Stávající strukturu tribun dělí na menší prostory a vkládá sem boxy, které obsahují prostory pro workshopy nebo dílny. Dílny jsou dostupné veřejnosti formou volnočasových zájmových center, lidé se zde mohou učit novým aktivitám, mohou sloužit i jako pronajímatelné prostory. Prostor tribun nabízí i dočasné ubytování. Tato část je doplněná drobnými restauracemi, bistry, kavárnami. Volný prostor mezi kolejemi je doplněn zástavbou z recyklovaných materiálů a vzniká zde příjemný studentský bulvár. Nové stavby rozšíří nabídku služeb o studovny, komunitní prostory nebo kolárny.

STRAHOV YOURSELF

Amanda Daher – Anton Wunderlich – Betül Bilir – Kristyna Sterbova – Irmina Szostak – Lukáš Popelka – Natalia Kwolek – Natalia Ordonez

Návrh pracuje s ideou stadionu jako místa vyjádření národní jednoty a identity. V reakci na současnou absenci jednotné vize, která by spojovala většinu společnosti a dávala rozsáhlé stavbě stadionu význam, přichází skupina s konceptem opačným. Představuje stadion jako místo pro vyjádření individualit lidí, jejich zájmů, názorů, postojů i činností. V tomto návrhu se stadion mění na konstrukci, do které se vkládáním různorodých funkcí vytváří svobodný svět významů, postojů a aktivit.

STRAHAHAHAHOV

Oumaima Belhamra – Yijun Chen – Jan Reinker – Aleksandra Stoszko – Michał Stryjski – Patricia Werner

Návrh přetváří stadion na sportovně zábavní centrum, místo vhodné pro skating, pumptrack, lezeckou stěnu, vodní sporty apod. Návrh využívá betonové konstrukce pro posílení streetového charakteru zastoupeného sportu. Centrum je doplněno o společenské prostory a prostory pro občerstvení a komerční plochy.

WIND OF CHANGE

Oliwia Fila – Anne Rößger – Yvonne Kuo – Theodor Kalmer – Anna Białoń – Xristina Dreliosi – Petr Τajčman

Studenti využili klimatické podmínky, konkrétně výrazný vítr, který na Strahově měli možnost zažít. Když si navíc uvědomili, že v Praze je vítr převážně západní, byl jejich koncept jasný. Vítr jako zdroj energie přetvořil plochu na místě současného Rošického stadionu v krajinný park s větrnými turbínami. Jedna část tribun se proměnila na větrnou elektrárnu, která využívá konstrukce stadionu pro trychtýřový efekt proudění vzduchu. Uvnitř se nachází výzkumné centrum pro obnovitelnou energii. Další část tribun se obrací ke studentům a nabízí jim chybějící prostory pro volnočasové aktivity, knihovnu, sportoviště, komerčně pronajímatelné prostory nebo komunitní místa. Studentské koleje v tomto projektu rovněž využívají solární energii a jejich stavební úpravy, případně přestavba směřuje k tvorbě sousedství s nulovou spotřebou energie. Nová podoba Strahova představuje inspiraci pro další výstavbu a chytré využití energie.

PORT(AL) STRAHOV: FROM PAST TO FUTURE

Aleksandra Knop – Emely Linke – Eveliina Kunnaton – Huyen Tran Tran – Lucie Fahim – Luisa Martins – Václav Týn

Návrh vychází z rozdělení provozu stadionu na tribuny a cvičiště. Cvičiště nabízí skladovací prostory pro zboží, které se bude dopravovat vzduchem. V návrhu můžeme vidět přepravu zboží pomocí vzducholodí, přeložení a následnou distribuci po městě pomocí dronů. Tento typ transportu nezatíží místní komunikace nadměrnou dopravou. Oproti využití cvičiště, které svým dosahem pokryje celou Prahu, mají tribuny směrem „ven“ do okolí lokální charakter. Nabízejí vybavenost, která v místě v současnosti chybí. Jednoznačné vymezení stadionu na soukromý prostor cvičiště a veřejně přístupný prostor vnější strany tribun se dočasně změní jen ve výjimečných případech. Takové chvíle nastávají například, při konání hudebního festivalu, nebo když se v zimě plocha cvičiště změní na velkou ledovou plochu. Jen tehdy mají lidi možnost vidět areál zevnitř.

THE PLAYGROUND

Margarita Gromyko – Niklas von Werder – Hayfra Mahmoud – Magdalena Marasik – Ewelina Kordek – Zuzana Nucová – Adam Hloušek

Tato skupina zmapovala, kolik je v Praze studentů a v jakých lokalitách jsou umístěné vysoké školy. (Ve studentech spatřila významný potenciál a vytvořila místo, které by bylo určené nejen všem studentům, bez ohledu na zaměření studia, ale všem akčním lidem, co mají chuť tvořit. Právě takové místo se rozhodli autoři vybudovat na Stahově v Masarykově stadionu. Severní a jižní tribuna je otevřená tak, aby zde bylo možné procházet. Prostor tribun nabízí restaurace, obchody, pronajímatelné prostory. Toto řešení zdůrazňuje prostorové vymezení částí tribun pro studentské unie, město, universitu a komerční subjekty. Rozdělení prostoru odpovídá i rozdělení správy částí objektu a tím provozu stadionu. Celý stadion je tak výrazně polyfunkční, kdy části provozu mohou podporovat využití jiné části. Cvičiště uvnitř je polyfunkčně využito jako sportovně rekreační „hřiště“.

THE ROOTS OF STRAHOV

Larissa Haschel – Ruiqi Wang – Lukasz Bys – Aleksandra Kuzbida – Shixuan Li – Martin Trávníček

Návrh se zaměřil na jednu významnou vlastnost stadionu a tou je prostorová izolovanost od okolí. Celá strahovská pláň je na ostrohu Petřínského vrchu a její uliční síť je od městské tkáně relativně segregovaná. Projekt se soustředí na propojení místa se zbytkem města tak, aby byl Strahov snadněji dostupný a místo mělo potenciál růstu; dělí dopravu na veřejnou, pěší a cyklistickou a uvažuje o převažujícím směru, odkud přicházejí turisti. Cesty kvalitně pojednává a věnuje se okolnímu prostředí, kterým cesty procházejí.

CALM MIND, WILD HEART – STRAHOV

Zainab Boualam – Lydia Jahonnemann – Yiqi Xu – Virginia Lazarou – Weronika Zielinska – Blazej Kmonk – Karolina Vasinova

Tento návrh vytváří z okolí stadionu město v zeleni – na východě to jsou studentské koleje, doplněné o nové bloky; na západě je residenční výstavba. Celá oblast má výrazně utlumenou automobilovou dopravu a převažuje zde pěší a cyklo-doprava; v zeleni se nachází množství ploch pro rekreaci, sport, odpočinek. Stadion se mění na centrum aktivit, jak po obvodu tribun, tak uvnitř. Jako protiváha volné zástavby v okolí, vyrůstá na ploše cvičiště intenzivní, mnohovrstevnaté „městské“ centrum.

STRAHOV MAGNET

Anna Zipp – Sarah Meyer – Szymon Kolcz – Patrycja Kowalska – Miriam Langerová – Kristina Králová – Zuzanna Murzyn

Místo strahovského stadionu jako magnetu pro lidi, jako zdroj energie a využití. Návrh rozděluje stadion na čtyři provozně samostatná křídla. Jejich energii neobrací dovnitř, jako tomu bylo při pořádání sportovních her, ale naopak otáčí využití a sílu ven. Vytváří tak prostory pro širokou veřejnost, od umělců, rodin s dětmi, seniory, obyvatele, studenty nebo turisty. Stadion vložením dodatečných konstrukcí nabízí škálu prostorů, které umožní bohaté využití a svou energii přenáší i na plochu cvičiště. Zde se v rámci volnočasového parku nachází i specificky vymezené prostory hřišť, vinice nebo expoziční plochy.

LET’S GROW STRAHOV

Angelika Palasz – Hind Boulaui – Josefin Froeschke – Mai Nguyen – Stas Borys –Tina Málková – Carmen Jansen op de Haar

Skupina studentů nechává prostor přírodě a vybízí ji k pohlcení stadionu a okolí. Po delší časový úsek je řešené místo ponecháno bezzásahové. Na místě Velkého stadionu dochází k obnově původního charakteru místa. Teprve po návratu vegetace jsou lidé přizvání zpět, tentokráte do pečlivě vymezených míst odpočinku, přírodních hřišť nebo divokého kampování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.