Zprávy

Kdo to byl ten pan Stavoprojekt?

Pro pamětníky období před Sametovou revolucí to musí znít jako zcela nesmyslná otázka. Pro mladou generaci se za ní možná skrývá postava připomínající legendárního Járu Cimrmana. Interaktivní výstava Lucie Mlynčekové na FA ČVUT představí osudy skutečných lidí, kteří téměř utajeně pracovali pro tento státní podnik.

Stavoprojekt se zrodil ve čtyřicátých letech dvacátého století, kdy se snahám československé vlády o centrální řízení státu nedalo prakticky vyhnout. Díky tomu vznikl architektonický ateliér – Stavoprojekt, jehož velikost doposud nebyla pokořena ani u nás ani ve světě. Společně s podniky Pozemních staveb vytvářely Stavoprojekty silný tandem, který limitoval a motivoval sám sebe i stavebně-architektonickou praxi v socialistickém Československu.

Interaktivní výstava potrvá od 12. ledna 2023 do června 2023 v Galerii na ochozu (Fakulta architektury v Praze, 7. patro). Expozice odhaluje až téměř neuvěřitelný rozsah vlivu tohoto kolosu na konkrétním příkladu Stavoprojektu Trnava, který rozebírá na více úrovních.

První jsou autentické výpovědi bývalých zaměstnanců, které si návštěvník spiklenecky vyslechne „po drátu“. Druhou úroveň představuje projektová defragmentace administrativních budov, ve kterých Stavoprojekt sídlil. Třetí a poslední úroveň je více metaforická. Společně s grafičkou a historičkou architektury Lucií Mlynčekovou a historičkou umění Klárou Ullmannovou mají na výstavě lví podíl studenti semináře předmětu Dějiny a teorie architektury V. Ti vytvořili modely vybraných staveb, identifikovali ústřední motivy v podobě zásadních detailů, prvků, kompozičních principů, a upozornili tak na samotnou podstatu, která se za daným projektem skrývá a často zůstává pro běžného pozorovatele skryta.

V rámci vernisáže dne 12. 1. 2023 se uskuteční i elektronický experimentální projekt skladatele a saxofonisty Miroslava Tótha, který dávný Stavoprojekt transformuje do světla a hudby.

Více o projektu a výstavě zde.

Výstava Kdo byl Stavoprojekt? je výsledkem doktorského studia Lucie Mlynčekové, semináře předmětu Dějiny a teorie architektury V a spojuje je dlouhodobý výzkumný projekt Ústavu teorie a dějin architektury NAKI: Architektura osmdesátých let v České republice.    

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.