Zprávy

FA hledá vedoucí Ústavu památkové péče, Ústavu krajinářské architektury a Výzkumného centra průmyslového dědictví

Děkan Fakulty architektury ČVUT vypsal výběrová řízení na obsazení pozic vedoucích ústavů a Výzkumného centra průmyslového dědictví. Přihlášky je možné podávat do 12. 6. 2023.
© Marek Sedlák

„Velmi si vážím dosavadní práce dvou vedoucích ústavů Václava Girsy a Vladimíra Sitty, pod jejichž vedením se ústavy staly respektovanými pracovišti Fakulty architektury. Stejně tak si cením dlouholeté činnosti Výzkumného centra průmyslového dědictví, které se pod vedením Benjamina Fragnera zabývá systematickým mapováním průmyslového dědictví. Tyto renomované osobnosti spojily svou životní dráhu s naší školou a přispěly zásadním způsobem k formování svých oborů na FA i ve společnosti," říká děkan Fakulty architektury ČVUT Dalibor Hlaváček.

Nový vedoucí Ústavu památkové péče naváže na práci profesora Václava Girsy, pod jehož vedením se stal ústav excelentním centrem teoretické i praktické výuky ochrany a obnovy památek se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dědictví. Významná je spolupráce s dalšími pedagogickými a vědeckými pracovišti či odbornými institucemi, například Národním památkovým ústavem nebo Českým národním komitétem Mezinárodní rady památek a sídel. Studenti a studentky ateliéru Girsa se ve spolupráci s Národním technickým muzeem podíleli například na projektu Poslední dům Adolfa Loose. Připravili realizační projekt vily pro Evu Mülllerovou, jejíž architektonickou studii vypracoval Loos v roce 1932. Aktuálně tým Ústavu památkové péče spolupracuje například na rekonstrukci chaty Bohumila Hrabala.

Výuku nejmladšího programu na FA zajišťuje Ústav krajinářské architektury od roku 2015 v rámci šesti ateliérů. Tým Vladimíra Sitty se ve studujících snaží kultivovat zájem o prostředí vytvářené člověkem, společenskou a sociální odpovědnost, výtvarné a technické kvality projektů. Velice úspěšná byla například opakovaná účast studentského týmu na mezinárodním festivalu zahrad v Chaumont nad Loirou. Studentky a studenti krajinářské architektury na FA také pravidelně bodují v oborové soutěži Laurus.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví se od roku 2002 podílí na vědecké, pedagogické a osvětové činnosti při projektech záchrany industriální architektury. Unikátní pracoviště v čele s Benjaminem Fragnerem, držitelem Ceny Ministerstva kultury, mapuje tuzemské památky techniky a průmyslu z hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu. Zároveň iniciuje projekty nového využití průmyslového dědictví. VCPD se v poslední době podílelo na přípravě výstavy Reaktivace, první akce galerie Plato ve zrekonstruovaných ostravských městských jatkách. Významná je publikační činnost mapující kontexty průmyslové architektury nebo konverze industriálních staveb. V současnosti je VCPD řešitelem již třetího projektu v rámci programu Ministerstva kultury NAKI.

Kompletní znění výběrových řízení najdete na úřední desce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.