Lidé

Ing. arch. Miroslav Šajtar

Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 208-223. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifkaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Jehlík, J. - Plos, J. - Stejskalová, L. - Šajtar, M. - Špičák, M. - Zymáková, Z., - Preininger, P.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.
Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifikaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Novák, J., - Šajtar, M.
Publikováno v
In: City development 2011. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2011, pp. 34-36. ISBN 978-80-01-04918-1.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Architekt není pouze designerem konečné podoby objektu. Význačná část jeho role vůči klientovi ( investorovi, developerovi) má podobu expertního průvodcovství celým procesem přípravy. Proces vyjednávání má své základní limity a přidnou hodnotu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.