Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.