Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.