Lidé

Ing. Jaroslava Babánková

Předměty

523MAT, 523MATK Stavební materiály
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII
550MT3 Materiály a technologie III

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.