Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba IV

Modelování. Student si při práci s různými druhy hmoty (hlína, papír, dřevo atd.) v trojrozměrném prostoru ověřuje technické, proporční a estetické souvislosti. Pracuje s kompozicí a detailem, materiálovou texturou, světlem. Zadané úkoly vedou k pochopení vztahů hmoty a prostoru, prohloubení prostorové představivosti. Důraz je kladen na kreativitu a experiment.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.