Výtvarná tvorba IV

Modelování. Student si při práci s různými druhy hmoty (hlína, papír, dřevo atd.) v trojrozměrném prostoru ověřuje technické, proporční a estetické souvislosti. Pracuje s kompozicí a detailem, materiálovou texturou, světlem. Zadané úkoly vedou k pochopení vztahů hmoty a prostoru, prohloubení prostorové představivosti. Důraz je kladen na kreativitu a experiment.

Související předměty

511VT1K Výtvarná tvorba I
511VT2K Výtvarná tvorba II
511VT3K Výtvarná tvorba III
511VT5K Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.