Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Autoři
Jehlík, J. - Plos, J., - Cikán, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 3-9. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Zdráhalová, J., - Drdácký, T.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Zdráhalová, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
[Approved Methodology (for RIV)] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Jehlík, J. ed. - Plos, J. ed. - Drdácký, T. ed., - Zdráhalová, J. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Jehlík, J.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2019, 3(3), 292-303. ISSN 1210-5538.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ambicí textu je pokrýt zásadní témata související s urbanistickou rovinou památkové péče a uspořádat je tak, aby mohla být dále strukturovaně diskutována a zpracovávána. Specifickým tématem je pak téma mapování měst ve smyslu tvorby informačních setů a databází postavených nad příslušnými kartografickými díly.
Autoři
Zdráhalová, J. - Jehlík, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
In: Heritage 2018. Editorial Universidad de Granada, 2018. p. 587-600. 10. vol. 1. ISBN 9788433862617.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents a part of an ongoing research project addressing urban heritage values of settlements with areal heritage protection in the Czech Republic. The aim of the project is to analyse and define the urban dimension of the protected parts of towns.
Autoři
Rýpar, V. ed. - Trejbal, J. ed. - Richtr, T. ed. - Hroncová, K. ed., - Jehlík, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2016-10-21. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. Venkov a architektura. vol. 1. ISBN 978-80-01-06110-7.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hainc, J. - Jehlík, J.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. p. 537-542. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Smart cities and smart growth are often used in today debates about cities and their development. In general there is a constant growth of urban population, in Europe we are reaching the peak, while in the rest of the world the urban population increases and the need is high for dwellings and shelters there. The spatial quality does not correspond directly to measurable parameters of sustainability tools linked to energy efficiency or organizational efficiency or to infrastructural or transportation systems. But the spatial quality of urban environment has direct impact in the social sphere. For example, there is a difference between only one available way to reach your home or situation where man has more choices and more ways to reach it. The detailed analyses of case studies show differences between the real situation of spatial configuration and planned and designed situation of the urban environment. It shows, where possibly some interventions can be proposed. The analyses is based on the comparative method using methods of urban morphology, classification of spaces by its accessibility and analyses of connectivity and intelligibility by space syntax tools. The connectivity and intelligibility have been chosen as key parameters. The case study of detailed analyses shows, how important part of sustainable and inclusive development is the spatial configuration of housing complex in urban environment. Lessons learnt from housing complexes in Prague, or Europe in general, can be used in the rapidly growing societies to stress the importance of public space layout, its quality and connectivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.