Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.