Urbanismus VII

Procesy

Přednášková i seminární část obsahuje základní informace o procesech přípravy, projektování a realizace souborů staveb a urbanistických celků. Kurz umožní poznat hybné mechanizmy těchto procesů, reálné postavení architekta v rámci jednotlivých činností a nástroje v těchto procesech používané.

Cílem výuky je umožnit pochopení principů současného (převážně „developerského“) stavění větších celků a jejich kvalitní interpretace v rámci současného urbanismu. Cyklus definuje účastníky výstavby, specifikuje jejich postavení a vliv na proces tvorby. Popisuje průběh zrodu investiční příležitosti a provádí studenta základním nastavením ekonomiky a návratnosti záměru. Nedílnou součástí je exkurz do vztahu architekta a samosprávy.

V rámci cvičení studenti vyhledávají investiční příležitosti, procvičují a prověřují počáteční architektonický koncept z pohledu developera a jsou vedeni k pochopení principů této činnosti tak, aby mohli být rovnocennými partnery zodpovědnými za urbanistické a architektonické kvality.

Související předměty

519U1B, 519U1K Urbanismus I
519U2B, 519U2K Urbanismus II
519U3B, 519U3K Urbanismus III
519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.