Lidé

RNDr. Stanislava Čečáková

odborný asistent

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.