S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Pozemní stavitelství VI

Tématem předmětu je udržitelný rozvoj stavění, základní definice, faktory ovlivňující vývojové trendy, legislativa a navrhování nízkoenergetických a pasivních domů, využití netradičních zdrojů energie, seminární posouzení projektu stavby dle vyhl. č. 78/2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková