Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Pozemní stavitelství VI

Tématem předmětu je udržitelný rozvoj stavění, základní definice, faktory ovlivňující vývojové trendy, legislativa a navrhování nízkoenergetických a pasivních domů, využití netradičních zdrojů energie, seminární posouzení projektu stavby dle vyhl. č. 78/2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková