Pozemní stavitelství VI

Tématem předmětu je udržitelný rozvoj stavění, základní definice, faktory ovlivňující vývojové trendy, legislativa a navrhování nízkoenergetických a pasivních domů, využití netradičních zdrojů energie, seminární posouzení projektu stavby dle vyhl. č. 78/2013.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.