Lidé

Ing. arch. František Novotný

Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Grohmannová, K. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2020-05-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06732-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
IJMMM - International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. 2018, 6(3), 195-198. ISSN 1793-8198.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
As innovative materials based on glass our research picks substances that can be applied on the glass or glazed structures and objects and effects positively and improve the quality of their inner environment. In this research project is new material applied to the sample glass material and other matrices for which we assume "inappropriate" physical properties of thermal conductivity and light transmittance. Glass bubbles are used as thin-layered internal isolation. Observed parameters are the thickness, color, structure and texture of applied materials. Among the major measurable values is light and heat transmission in both summer and winter (ie bidirectional passages of the heat and light energy). These parameters also relate to the requirements for the quality and quantity of throughput light and heat radiation.
Autoři
Novotný, F. ed. - Prokopová, L. ed., - Bošová, D. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06461-0.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: Juniorstav 2017, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. p. 47. ISBN 978-80-214-5462-0.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Za inovativní materiály na bázi skla považujeme pro náš výzkum takové, které je možno aplikovat na skleněné resp. prosklené konstrukce objektů a které zlepšují kvalitu jejich vnitřního prostředí. Pro tento výzkumný záměr nanášíme materiály na vzorky skleněných konstrukcí a další matrice, u nichž předpokládáme „nevhodné“ fyzikální vlastnosti v oblasti tepelné vodivosti a světelné propustnosti. Zkoumanými parametry jsou tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů. Z hlavních měřitelných hodnot se jedná především o světelnou a tepelnou „propustnost“ jak v létě, tak v zimě (tedy o obousměrné prostupy tepelné a světelné energie). Tyto parametry dále vztahujeme k požadavkům na kvalitu a množství propuštěného světelného a tepelného záření. Pro první fázi výzkumu je rozhodujícím kritériem technologie nanášení zkoumaného materiálu a jeho zvolené nosné a fixační médium, které se liší dle použité matrice a polohy aplikace (interiér / exteriér). Dalším sledovaným parametrem budou v následujícím výzkumu limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněné aplikace – výběrem materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Autoři
Novotný, F.
Publikováno v
In: Architektura a stavitelství 2017 - sborník příspěvků a prezentací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. pp. 22-26. ISBN 978-80-01-06370-5.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Inovativní využití materiálu 3M tm Glass Microspheres jako odražeče světelného a tepelného záření a jeho pozitivní vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Výsledkem by měly být funkční transparentní komponenty stavebních hmot, se zdokonalenými tepelně-technickými vlastnostmi.
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D., - Novotný, F.
Publikováno v
In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 615-620. Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. vol. 17. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-13-3.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Innovative materials, which can be applied to the glass and glass structures, allow us to improve their physical properties and thus directly affect the quality of the internal environment inside the glazed objects. For us it is examined innovative material is again glass - its form - elements that exhibit extreme reflective properties and allows a significant improvement in thermal and technical properties of glass constructions. We use simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the "Glass Bubbles". They are made of borosilicate glass which is resistant to water and is chemically stable. Now we can focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like indoor thermal insulation in cargo container and researched indoor thermal in context with quantity of Daylight in interior. In the roof of cargo container is linear skylight and its indoor surface was coated of this innovative glass material. Our main question is: It is possible to use this innovative material "Glass Bubbles" - 3M in order to improve thermal, technical and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2017. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2017. p. 110-111. ISBN 978-80-01-06347-7.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Our research is based on innovative use of the hollow glass micro-spherical material "Glass micro-bubbles" 3MTM. We apply this material like a thin-layer additional thermal insulation/shielding for polycarbonate and steel matrices. 3 identical cargo container units with polycarbonate roof skylight are used for the research: A - without application, B - with inner application of Glass micro-bubble coating and C - with outside application of Glass micro-bubble coating. Observed parameters are translucence of daylight through layer of micro-glass bubbles on the skylight, the indoor temperature and humidity and the surface temperature of the outer and inner shell are measured.
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: 2017 HANOI CONFERENCE ABSTRACT. CBEES Hong Kong, 2017. p. 49.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
As innovative materials based on glass our research picks substances that can be applied on the glass or glazed structures and objects and effects positively and improve the quality of their inner environment. In this research project is new material applied to the sample glass material and other matrices for which we assume "inappropriate" physical properties of thermal conductivity and light transmittance. Glass bubbles are used as thin-layered internal isolation. Observed parameters are the thickness, color, structure and texture of applied materials. Among the major measurable values is light and heat transmission in both summer and winter (ie bidirectional passages of the heat and light energy). These parameters also relate to the requirements for the quality and quantity of throughput light and heat radiation.
Autoři
Prokopová, L. - Novotný, F., - Bošová, D.
Publikováno v
In: 3rd International Materials, Industrial, and Manufacturing Engineering Conference Proceeding. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia, 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Our paper is focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like outside thermal insulation on cargo container and researched their influence on quantity of Daylight in interior. In the roof of cargo container is linear skylight and its outside surface was coated of this innovative glass material. We use simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the - Glass Micro- Bubbles. They are made of borosilicate glass which is resistant to water and is chemically stable. For this research were chosen two identical cargo containers with linear roof skylight. Our input variables were - thin (2mm) external coating layer of Glass Micro-Bubbles. Glass Micro-Bubbles were completely applied into the whole external surface of one of the container - including a roof skylight. Therefore, it was possible to measure translucence of daylight through the 2 mm layer of Glass Micro Bubbles on these two samples (containers). Our main question is: It is possible to use this innovative material - Glass Micro-Bubbles like outside thermal insulation in order to improve thermal and technical parameters and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.