S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Martin Kloda, M.A.

Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Publikováno v
Stavba. 2019, 26(1), 28-30. ISSN 1210-9568.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Většina evropských zemí, regionů a měst důsledně naplňuje své politiky zvyšování stavební kultury a architektonické kvality vystavěného prostředí (shrnuté v zahraničí pod pojem Baukultur). Praha se po pádu tzv. železné opony ocitla v konkurenčním dynamickém prostředí otevřené Evropy. S městy soutěžíme zejména v kategoriích, týkajících se široké dostupnosti bydlení, přívětivého podnikatelského prostředí, nabídky pracovních příležitostí, dostatečné vybavenosti a inovované infrastruktury. Udržet kontakt s Evropou znamená udržet a zvyšovat kvalitu života. Spoléhat se pouze na dědictví infrastrukturních je krátkozraké.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19(02 2019), 9. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Němčina obohatila Evropu „nepřeložitelným“ výrazem Baukultur. Sázka na kvalitní architekturu nebyla vůbec náhodná. Na konci sedmdesátých let prožívala řada evropských měst urbánní krizi vybydlených a devastovaných center. V devadesátých letech docházelo v Evropě k výraznému přesunu zodpovědnosti za „obraz města“ ze státní správy na samosprávu. Byrokratický systém nedokázal reagovat na čím dál rychleji se proměňující svět. I Česko má šanci vystoupit z kruhu zažitého formalistického plánování a správy území na náročnou cestu architektonické kvality a vytváření prostředí příjemného pro život.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
HN. Hospodářské noviny. 2019, 63(104), 14. ISSN 0862-9587.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Systém stavebního práva se vyvinul ke konfrontačním způsobům a sporům, tvrdí zpráva OECD o využití území v České republice. Současná stavební legislativa výrazně snižuje schopnost nalézat konsenzus při správě území. Současné povolovací procesy jsou složité, zdlouhavé, nepředvídatelné a nijak nenapomáhají tvorbě kvalitního prostředí. Česká republika ztrácí konkurenceschopnost.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19(1), 58-59. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Sociální rozměr revitalizace severočeské krajiny. Rekultivace severočedké hnědouhelné pánve je založena na faktickém navracení těžebního prostoru do režimu zemědělských, lesních a vodních ploch. Společná koncepce resocializace pro transformované území neexistuje.
Autoři
Kloda, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-10-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06605-8.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
Stavba. 2019, 26(2), 26-27. ISSN 1210-9568.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V místě, které má pro Žižkov podobný potenciál jako High Line pro New York, vytváříme nové pěší propojení dosud oddělených částí města. Dřevěné schodiště ve veřejném prostoru mezi Karlínem, Žižkovem a vrchem Vítkovem upozorňuje na nevyužitý potenciál opuštěného prostoru, tzv. "nové divočiny" v centrální oblasti města.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
In: Současná schodiště 2018 - architektura & konstrukce. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 10-13. ISBN 978-80-01-06605-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Dočasné intervence ve veřejném prostoru, „pop-up urbanity“, nejsou v českém prostředí běžné. V případě dobře zvoleného místa může přinést chytré řešení rychlou a výraznou kvalitativní změnu zažitého vnímání městského prostoru při vcelku zanedbatelných nákladech. Bohužel podle našich zkušeností není česká veřejná správa na takový způsob práce s veřejným prostorem připravená.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
ERA21. 2018, 18(5), 11-13. ISSN 1801-089X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Nakolik formovalo obraz stověžatého města jeho skutečné vnímání a nakolik zobrazování na vedutách s výškově zvýrazňovanými dominantami? Jak významné byly pro vnímání Prahy jednotlivé pohledy na město a jak máme pracovat s prostorovými plány současných vedut? Jaká má být současná kompozice města, které se v průběhu bouřlivého 20. století tak významně proměnilo?
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
Stavba. 2018, 25(1), 12-16. ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Města jsou stále více závislá na spoluvytváření podmínek v regionech, které je obklopují. Většina evropských metropolí dlouhodobě rozvíjí strategie, které jim pomáhají vyrovnávat se s rostoucími a často protichůdnými nároky. Jednotlivé a nekoordinované průměty těchto nároků bývají pro kvalitu prostředí obvykle zničující. Podle zprávy OECD z podzimu roku 2017 si Česko v porovnání s ostatními zeměmi nestojí v efektivitě správy a využívání území vůbec dobře. Čím to je, že za Západem zaostáváme?
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 64-71. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Projekt Moře Klidu je založený na vizionářské představě rekreační krajiny na pobřeží „českého moře“. Ta se ve skutečnosti příliš neliší od proklamované budoucnosti „jezerní krajiny“ Severních Čech nebo realizovaných rekultivací Lausitzer Seenland v Německu. Realizace atelieru ARCHWERK mění formou drobných architektonických zásahů vnímání severočeské krajiny. V širším kontextu nabízejí cestu k vytváření pozitivního příběhu a navázání přetrhaných sociálních vazeb, nutných předpokladů udržitelnosti regionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.