15120

Ústav krajinářské architektury

Modul Zahradní a krajinná architektura

519DEN2, 520DEN2K Dendrologie II
520KAN3, 520KA3K Krajinářská architektura III
520KA4 Krajinářská architektura IV
520KA5 Krajinářská architektura V
520TKA1N, 520TKAK1 Technologie KA I
520TKA2N, 520TKA2K Technologie KA II

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová