15120

Ústav krajinářské architektury

Manuál technologie krajinářské architektury

Ústav krajinářské architektury vytvořil pro studenty manuál technologie krajinářské architektury.

Manuál technologie krajinářské architektury je možno po přihlášení stáhnout zde.

Ačkoliv hlavními výrazovými prostředky krajinářské architektury zůstávájí tradičně rostliny, voda, terén a přírodní procesy, není možné, aby se uzavírala vstupu moderních technologii a materiálů. Jejich znalost je důležitá pro řešení nových úkolů a výzev, kterým čelíme. 

Ambicí manuálu není pokrytí veškerých technologií a technik, ale poukaz na základní možnosti a na schopnost absolventů stát se informovanými partnery v komplikovaných procesech spojených zvláště s veřejným prostorem v sídlech, ale i ve volné krajině. Má pomoct v další orientaci v informačních zdrojích. Není určen k bezmyšlenkovitému napodobování, je naopak podkladem pro kreativní architektonickou interpretaci. 

Manuál je živým dokumentem, který nebude, díky pravidelným aktualizacím, předčasně stárnout. Autoři uvítají jakékoliv další podněty týkající se práce s manuálem nebo jeho aktualizace.

manual-tka_verze-230917_uvod.pdf

Studentská vědecká konference

Druhý ročník studentské vědecké konference Mezi krajinami s podtitulem Rozhraní pořádané Ústavem krajinářské architektury se konal dne 26. října 2023.

V krajinářské architektuře, urbanismu, v plánování měst definujeme místa vnitřní i vnější, nacházíme rozhraní a přechodové zóny. Vnímáme hranice fyzické i mentální, pevné i prostupné. Rozhraní může být místem rozdělujícím i spojujícím. Často je proměnlivé, podléhá změnám, vyvíjí se – nebo je pevné a stabilní.

Program:

 • 9.00 registrace účastníků
 • 9.20 úvodní slovo
 • 9.30 Martin Ouředníček (sociální geograf, PřF UK)
 • 10.00 Michal Leňo (vedoucí kanceláře Metropolitního plánu, IPR Praha)
 • 10.30/10.50 pauza na kávu
 • 10.50/12.00 doktorandské příspěvky (Jan Haruda, Adéla Chmelová, Tomáš Pozdech)
 • 12.00/13.10 přestávka
 • 13.10 Zuzana Jančovičová (praktikující krajinářská architektka, Amsterdam)
 • 13.50 Petr Šiřina (krajinářský architekt, VŠB-TU Ostrava)
 • 14.30/15.30 doktorandské příspěvky (Leona Němečková, Vladimír Arnošt a speciální host Eva Němcová)
 • 15.30 neformální setkání u výstavy

Facebook konference Mezi krajinami:

facebook

První ročník studentské vědecké konference Mezi krajinami s podtitulem Prostupnost pořádané Ústavem krajinářské architektury se uskutečnil dne 21. října 2022 v místnosti 152 na FA ČVUT v Praze.

Konference si klade za cíl především výměnu informací napříč obory pomocí mezioborové diskuze. Ta je nesmírně cenná pro vědecké pracovníky, aby mohli rozšířit spektrum svého vědění, ale aby také rozšířili dosah své práce. Odborná diskuze umožňuje také najít možná východiska k problematice prostupnosti nazírané optikou různých profesí. Naopak může také upozornit na doposud neřešené otázky, které vyžadují další pozornost. Konference má ambici se pravidelně každý rok opakovat (s různými tématy spojujícími profese) a pravidelně tak rozšiřovat poznání napříč profesemi. Ústav krajinářské architektury svým profesním záběrem pak dokáže propojit jak technické, tak humanitní i ekologické přístupy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová