Povinná literatura

P. Hlaváček et al.: Urbanismus VII: urbanistické procesy: učební text, 2012, FA ČVUT v Praze, ISBN:978-80-01-05529-8

J. Hainc, P. Hlaváček, M. Šajtar, P. Urbánek: Slovník developmentu, učební text, 2021, FA ČVUT v Praze, ke stažení online https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/11068-development-ii/materialy

Svozilová, A. Projektový managment, Grada, Praha, 2016, ISBN 978-80-271-0075-0

Doporučená literatura

Robin Cooper: Target Costing and Value Engineering (Strategies in Confrontational Cost Management), 1997, ISBN 978-1-56327-172-4

Hill,G.M. The complete project management office handbook. Auerbach, Boca Raton, 2013, ISBN 9781466566316

Winch, Graham: Managing construction projects. an information processing approach. 2.ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010, 2.ed. ISBN: 978-1-4051-8457-1 (brož.)

O'Mara, M. A.: Strategy and place: managing corporate real estate and facilities for competitive advantage. New York, NY: Free Press, 1999, ISBN-10: 0684834898, ISBN-13: 978-0684834894

Tichý a Milík: Projekty a zakázky ve výstavbě, 2008, ISBN: 978-80-7400-009

Rozšiřující literatura

Základy metody projektového řízení PRINCE2: The Essence of the Project Management Method. Prince2, 2013, ISBN:978-0-9576076-2-0

Newton, R. Úspěšný projektový manažer. Grada, Praha 2008, ISBN: 978-80-247-2544-4 (brož.)

McDonald, J. F., & McMillen, D. P.: Urban economics and real estate: theory and policy John Wiley & Sons, 2010, ISBN: 978-0-470-59148-2

Národní standard kompetencí projektového řízení (National competence baseline of project management). Brno, Společnost pro projektové řízení o.p.s., 2008, ke stažení online http://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf

Slovník developmentu

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.