HARMONOGRAM VÝUKY V LS 2023/2024

Účast na cvičeních (celkem 6) je povinná, hodnocení bude provedeno z odevzdané práce.

Datum Vyučující P / CV Stručný obsah přednášky/cvičení
19.2.2024 Urbánek   Úvod do projektového řízení v developmentu, rekapitulace DEV 1
26.2.2024 Urbánek + Krupík + Šajtar přednáška +
cvičení
Rozpočet
zadání úkolu, určení týmu
4.3.2024 Urbánek + Krupík + Šajtar cvičení Příprava projektové struktury
11.3.2024 Buršík přednáška Projektová struktura  I
18.3.2024 Urbánek + Šajtar
+ Hainc + Krupík
přednáška +
cvičení
Projekt ve veřejné správě
rozpočet, harmonogram
25.3.2024 Buršík přednáška Projektová struktura II
1.4.2024 Velikonoce - výuka není
8.4.2024 Buršík přednáška Realizace I
15.4.2024 Urbánek přednáška Realizace II (stavební)
22.4.2024 Urbánek + Forejt přednáška Value engineering / case study
29.4.2024 Urbánek + Krupík + Šajtar cvičení Zpětná vazba k projektu, konzultace
6.5.2024 Urbánek + Krupík + Šajtar cvičení Feasibility
13.5.2024 Urbánek + Krupík + Šajtar cvičení Vyhodnocení projektového řízení / projektu

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.