UKONČENÍ PŘEDMĚTU

Účast na cvičeních (celkem 6) je povinná, hodnocení bude provedeno z odevzdané práce.

 

HARMONOGRAM VÝUKY V LS 2019/2020

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková