Odevzdání skupinových prací

Termín odevzdání skupinových bude zveřejněn přes moodle. Všichni studenti obdrží informace k odevzdání e-mailem.

UKONČENÍ PŘEDMĚTU

30.06.2024 -konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2023/24

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.