S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Počítačové navrhování II

V tomto předmětu je současná architektura zkoumána z hlediska metod počítačového navrhování. Je zde ukázáno, jak se během posledních 30 let změnil vztah mezi architekturou, teorií, materiály a počítačovým navrhováním. Principy parametrického designu, performativního designu a generativního designu jsou prezentovány a hlouběji probrány pomocí konkrétních klíčových příkladů ze současné architektury. Speciální pozornost je věnována interaktivní architektuře. Praktické cvičení využívá systém Arduino prototyping. Arduino umožňuje vytvářet interaktivní modely pomocí senzorů, regulátorů a programovacího jazyka Processing. Studenti se seznámí se základními technologickými principy interaktivního architektury tím, že sami vytvoří řadu interaktivních aplikací. Klíčová slova - metodika současného navrhování,  pokročilé parametrické navrhování, rapid prototyping, AI, robotika, automatizace, simulace, analýza, optimalizace, CAD/CAM, data minig, pokročilá práce s daty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková